Hartentroef.NU

Laagdrempelige, kortdurende en oplossingsgerichte begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen.

Wie ben ik

Vanuit mijn zelfstandige praktijk begeleid ik kinderen, jongeren en volwassenen. Ik werk vanuit mijn kennis en kilometers op het gebied van coaching, maar ook vanuit mijn eigen schatkist aan levenservaring.

De begeleiding die ik aanbied is dus niet alleen gebaseerd op theorie, maar vooral ook op mijn eigen ondervindingen op het gebied van rouwverwerking, problemen in menselijke relaties en de impact van langdurige ziekte. Daardoor kan ik gemakkelijker van hart tot hart met mensen praten.

Toen ik op jonge leeftijd zelf belangrijke mensen om mij heen verloor, bestond professionele hulp nog niet op de manier zoals we die nu aanbieden. Vanuit het hiaat van toen kan ik goed inschatten waar nu behoefte aan is.

Ik ben een gecertificeerd kindercoach, opvoedcoach en ‘Ik leer leren’-trainer. Mijn manier van coachen is praktisch, professioneel en vakkundig.

Momenteel ben ik tevens werkzaam bij It Griene Nêst in Sumar waar ik jongeren coach en begeleid die om wat voor reden dan ook ‘aan de zijlijn’ terecht zijn gekomen. Voor meer informatie over It Griene Nêst kunt u kijken op de website van Niemand Aan De Zijlijn: www.nadz.nl

 

Mag ik erbij?

Moet je horen
  graag leg ik mijn oren 
  te luister

Vertel me verhalen 
  over je pieken en dalen 
  bedaar maar

Samen op weg
  zonder hobbels of pech 
  beter en verder

Alles graag weten 
  lachen of zweten 
  ik ben er

Mag ik erbij 
  vertrouw je mij 
  jou toe?

Andries de Jong
Gemeentedichter Smallingerland 2017-2018

Voor wie

Ik help je graag bij het oplossen van onderstaande problemen.

• Zelfvertrouwen of vertrouwen krijgen in anderen
• Een negatief zelfbeeld weer positief maken
• Concentratie en ontspanning
• Faalangst of andere angsten en fobieën
• Het verbeteren van sociale vaardigheden
• Pestproblemen, gepest worden of pester zijn
• Het verwerken van verdriet / rouwverwerking
• Verwerken van een scheiding
• Gedragsproblemen zoals boosheid, agressie, liegen, etc.
• Slaapproblemen
• Hooggevoelig / hoog sensitief

In de Praktijk

Kinder- & jongerencoaching:

Als gecertificeerd coach leer ik uw kind spelenderwijs nieuwe vaardigheden aan en met de juiste methodieken laat ik het kind ontdekken welke krachten en kwaliteiten het in zich heeft. Samen met uw kind oefen ik hoe deze krachten en kwaliteiten gebruikt kunnen worden in situaties die moeilijk zijn. Kindercoaching is geen therapie.
Hartentroef richt zich op kinderen met onder andere de volgende problemen:

• Agressie/boosheid
• Faalangsten
• Angsten
• Verdriet
• Onzekerheid
• Zelfbeeldproblemen
• Pesten
• Sociaal- emotionele problemen
• Problemen binnen het gezin
• Rouwverwerkingsproblemen
• Echtscheidingsproblemen
• Omgang met puberteit

Deze lijst is zeker niet volledig. Als er een probleem zich voordoet dat hier niet bijstaat, neemt u dan gerust even contact met mij op, om na te gaan of ik u kan helpen.

Jongerencoaching:

Hartentroef richt zich ook op jongeren met problemen zoals bij kindercoaching is omschreven.
Toegespitst op de specifieke situatie van de jongeren. Neem ook hier gerust contact met mij op om
na te gaan of ik u kan helpen.

Opvoedcoaching:

Wanneer de balans tussen draagkracht en draaglast in opvoedingssituaties is verstoord, kunnen ouders een beroep doen op opvoedcoaching. Ouders die het opvoeden zwaar en belastend vinden en zich zorgen maken over de ontwikkeling en het gedrag van hun kind, hebben vaker opvoedingsproblemen. Bijvoorbeeld:

• Niet luisteren /ongehoorzaamheid
• Opvoedingsaanpak in zijn algemeenheid
• Straf geven / grenzen stellen
• Slaapproblemen
• Koppig / dwars / opstandig gedrag
• Druk / hyperactief / onrustig gedrag
• Claimgedrag / aandacht vragen
• Driftbuien
• Moeilijk temperament
• Omgangsregeling / echtscheiding
• Puberteit

Coaching voor volwassenen:

Vaak zit je als mens onbewust vast aan allerlei normen, waarden en overtuigingen. Je gezin van herkomst drukt soms bijvoorbeeld nog een grote stempel op de manier waarop je in het leven staat en hoe je je gedraagt in contact met anderen. Het kan zijn dat je ergens mee zit, niet helder lijkt te communiceren of een stuk motivatie mist in je leven. Hartentroef kan je helpen inzicht te krijgen in jouw gedrag, wensen, gedachten en gevoelens. Binnen een sfeer van doelgerichtheid, veiligheid en vertrouwen biedt Hartentroef je de kans om echt in contact te komen met jezelf.
Problemen waar volwassen tegenaan kunnen lopen:

• Problemen op het werk
• Problemen in relaties
• Onzekerheid
• Moeite met spreken in het openbaar
• Faalangsten
• Stress
• Rouw/verdriet
• Gestolde rouw (nog niet afgerond rouwproces uit het verleden)
• Eenzaamheid
• Verminderde sociale vaardigheden
• Verminderde weerbaarheid/pesten

Ik leer leren training:

Ik leer leren is een training voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren.
De training geeft handvatten voor makkelijker en efficiënter leren.

Het programma is geschikt voor:

• Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
• Hoogbegaafde kinderen
• Brugklassers
• Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen
• Jongeren in het MBO en HBO

Tarieven

Intakegesprek € 65,-
Coaching 50 min € 65,-
Evaluatiegesprek € 65,-
Eenmalig gesprek € 65,-

 

De tarieven zijn incl. 21% BTW. Exclusief eventuele reiskosten à 0,19 euro per kilometer. Tot 24 uur voor een geplande afspraak kunt u kosteloos een afspraak annuleren of verplaatsen. Nadien wordt het tarief volledig in rekening gebracht.

Wellicht kunt u een beroep doen op een persoonsgebonden budget (PGB).

Kijk voor informatie op www.pgb.nl

Vertrouwelijkheid
Coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid. De inhoud van de gesprekken is strikt vertrouwelijk en er vindt geen verslaglegging plaats.

Contact

Contact Info

petra@hartentroef.nu

De Roef 23 A, 9206 AK Drachten